आदिवासी विकास विभागामार्फत शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज

49
आदिवासी विकास विभागामार्फत शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज
चंद्रपूर,दि. 16 डिसेबर : आदिवासी विकास विभागामार्फत सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षातील भारत सरकार पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृती, शिक्षण फी, परिक्षा फी चे ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी व व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रतिपूर्ती या योजनाचा लाभ घेता यावा म्हणून पात्र विद्यार्थ्याकडून madbtmahait.gov.in हे संकेतस्थळावर या करिता सदर संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. सदर संकेतस्थळावर अर्ज स्विकारणे 3 डिसेबर 2020 पासून सुरु करण्यात आलेले आहे.,
शैक्षणिक वर्ष 2019-20 या वर्षातील ज्या महाविद्यालयाचे स्तरावर महाडिबीटी संकेतस्थळावर अर्ज प्रलंबित आहेत, अशा महाविद्यालयानी तात्काळ अर्ज निकाली काढण्याची कार्यवाही करावी. अनुसूचित जमातीचे कोणतेही पात्र लाभार्थी शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून महाविद्यालयाने खबरदारी घ्यावी.
तसेच सर्व महाविद्यालयांनी त्यांचे महाविद्यालयात प्रवेशित अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थ्यांचे महाडिबीटी या संकेतस्थळावर परिपूर्ण ऑनलाईन अर्ज भरुन कार्यालयास सादर करण्यात यावे, असे आवाहन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी रोहन घुगे यांनी केले आहे.