आयुष्मान भारत’ कार्ड असेल तरच मिळणार पाच लाखांपर्यंत मोफत उपचार-असे आवाहन मुख्याधिकारी अजय पाटणकर

78

केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि राज्य शासनाच्या महात्मा ज्योतीराव फुले जनआरोग्य योजनेचा अंतर्भाव करून आयुष्मान भारत योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत रुग्णांना पाच लाखांपर्यंत आरोग्य विमाच्या माध्यमातून एकूण 1209 उपचार/शस्त्रक्रिया मोफत दिले जाणार आहेत.  

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचे लाभार्थी हे  2011 साली झालेल्या ‘सामाजिकआर्थिक व जातनिहाय जनगणना’ च्या आधारावर असून या यादीत नाव असणारे व्यक्ती या योजनेचे पात्र लाभार्थी आहेतआयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचा लाभ घेण्याकरीता आयुष्मान कार्डची आवश्यकता आहे. हे कार्ड सी.एस.सीकेंद्र आपले सरकार केंद्र किंवा योजनेंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयामध्ये मोफत वितरीत करण्यात येत आहेत्याचप्रमाणे ही यादी गावनिहाय किंवा वार्डनिहाय https//aapkedwarayushman.pmjay.gov.in/AapkeDwar/ या लिंक वर सुध्दा नागरिकांना करीता उपलब्ध आहे.

त्याचप्रमाणेमहाराष्ट्र शासनाच्या महात्मा ज्योतीराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत केशरीपिवळेअंत्योदय आणि अन्नपूर्णा राशन कार्डधारक कुटुंबे पात्र लाभार्थी असून यात  उपचार/शस्त्रक्रियेकरिता प्रती वर्ष/प्रती कुटुंब दीड लाखांचा आरोग्य विमा पुरविण्यात येत आहेमहात्मा जनआरोग्य योजनेंतर्गत दीड लाख आणि आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत साडेतीन लाख असे एकूण पाच लाखापर्यंतचे उपचार आरोग्य विमाच्या माध्यमातून मोफत होतातत्यामुळे उपचारापूर्वी आपले नाव आयुष्मान भारत योजनेत समाविष्ठ आहे का ? याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

 

नोंदणी कोठे करणार : 10 सीएससी केंद्र उपलब्ध आहेत. या केंद्रावर लाभार्थाना सामाजिक आर्थिक जातनिहाय जनगणना 2011 च्या यादीत नाव असेल तर आधारकार्ड आणि राशन कार्डच्या माध्यमातून मोफत कार्ड प्राप्त करता येते. तसेच यादीत नाव नसेल तर महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो. 2011 च्या जणगणनेनुसार समाजिक, आर्थिक, जातनिहाय पात्र लाभार्थी यादी आरोग्य विभागाला प्राप्त झाली आहे व ही यादी  विभागात वार्ड कार्यालय येथे उपलब्ध आहे.

आवश्यक कागदपत्र : आयुष्मान कार्ड काढण्याकरीता लाभार्थांजवळ आधारकार्ड  व राशनकार्ड असणे आवश्यक आहे.

कोणत्या रुग्णालयात मिळणार उपचार : या योजनेंतर्गत चंद्रपूर जिल्हात एकूण 10 रुग्णालय अंगीकृत असून त्यापैकी पाच शासकीय व पाच खाजगी रुग्णालय आहेतयात चंद्रपूर येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, मूल,  येथील ग्रामीण रुग्णालय, येथे आयुष्मान कार्ड मोफत काढून देण्यात येत आहे.

मुल शहर नगरपालिका अंतर्गत उपलब्ध सीएससी केंद्र : सिएसी केंन्द्राचे संचालक प्रमोद माशाखेत्री ,विश्राल रामटेके,माहोरकर ,सुभाष चौधरी,प्रविण रोहणकर,रमेश भैसारे, बुक्कावार,श्रीरीक्ष खोब्रागडे ,वैदयकिय अधिक्षक,उपजिल्हा रूग्णालय,मुल,तालुका वैद्यकिय अधिकारी अधिक्षक,मुल,ाआरोग्य कर्मचारी, आशा सुपरवायझर सातपुते मॅडम, आडकीने, आपले सरकार सेवा केंन्द्राचे तालुका केंन्द्रसमन्वय विश्राल आकेवार,
कर्मचारी वृंद,नागरपालीका कर्मचारी विनोदभाउु येनूरकरजी, भोयर बाबूजी,कर्मचरी ,सिएसी केंन्द्रचालक उपस्थित होते.
येथे सुध्दा आयुष्मान कार्डची सेवा उपलब्ध आहे.   

यादीत नाव असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांनी त्वरीत आयुष्मान भारत कार्ड काढून घ्यावे, असे आवाहन मुख्याधिकारी अजय पाटणकर आणि  वैदयकिय अधिक्षक,उपजिल्हा रूग्णालय,मुल,तालुका वैद्यकिय अधिकारी अधिक्षक,मुल यांनी केले आहे.