बारावी सायन्स पास विद्यार्थ्याना कृषी व कृषिसंलर्न विषयाच्या पदवी प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर ऑप्सन फार्म

28

‘कृषी’च्या पदवी प्रवेशासाठी नोंदणी सुरू 

ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सुविधाआहे. सीईटी सेलकडून व्यावसायिकअभ्यासक्रमासाठी आवश्यक पदवीप्रवेशपूर्व परीक्षांचे निकाल जाहीरकरण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र कृषीशिक्षण व संशोधन परिषद (पुणे) यांनीमान्यता दिल्यानंतर महाराष्ट्रातीलचारही कृषी विद्यापीठ अंतर्त कृषी,उद्यानविद्या व कृषी संल7न विषयाच्यापदवी अभ्यासक्रमाकरिता केंद्रीभूतप्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर केलेआहे. राज्यातील शासकीय, अनुदानिततसेच विनाअनुदानित महाविद्यालयातप्रथम वर्ष प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना २५
सप्टेंबरपर्यंत संकेतस्थळावरऑनलाइन अर्ज भरावयाचे आहे. ११,१८ व २८ ऑक्टोबर या दिनांकालागुणवत्तेनुसार तीन फेऱ्यात प्रवेशहोतील. ४ नोव्हेंबरपासून जागेवर प्रवेशफेरी होणार असून संस्थास्तरीय प्रवेशफेरीला ६ नोव्हेंबरपासून सुरुवातहोईल. या संपूर्ण प्रक्रियेची विद्यार्थ्यानामाहिती व्हावी, याकरिता  ऑनलाइन अर्ज भरून
देण्याची व्यवस्था करण्यात आलीआहे. प्रवेश प्रक्रियेबाबत अधिक  माहितीकरिता संकेतस्थळावर भेट दयावी 

महाराष्ट्र राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधीलबी.एस्‌सी. (ऑनर्स) (कृषी), बी.एस्‌सी. (ऑनर्स) (उद्यानविद्या) ,
बी.एस्सी. (ऑनर्स) (वनविद्या), बी.एफ्‌.एस्‌सी. (मत्स्यविज्ञान) ,बी. टेक. (कृषी अभियांत्रिकी), बी. टेक्‌. (अन्नतंत्रज्ञान) ,
बी. एस्‌सी. (ऑनर्स) (सामुदायिक विज्ञान) ,बी. टेक. (जैवतंत्रज्ञान) आणि बी. एससी. (ऑनर्स) (कृषी व्यवसायव्यवस्थापन) हया व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांच्या पहिल्या वर्षासाठी

ADMISSION SCHEDULE (2022-23)

Sr.
No. Programme Date
1
Starting date of Admission Process. 15/09/2022
(From 9.00 am)

2
Last date of centerwise centralised admission process submitting the
application form along with uploading scanned copies of the necessary
documents on website

#
25/09/2022

3
Display of PROVISIONAL MERIT LIST on website 29/09/2022
(After 5.30 pm)

4 Period of receipt of Online grievances.

30/09/2022 to
03/10/2022

5
Display of List of Grievances considered 06/10/2022
(After 5.30 pm)

6
Display of FINAL MERIT LIST 08/10/2022
(After 5.30 pm)

7
(i) Display of First Round allotment list 11/10/2022
(After 5.30 pm)

(ii) Period of reporting

12/10/2022 to
14/10/2022
(up to 5.30 pm)
8 (i) Display of Second Round allotment list 18/10/2022
(After 5.30 pm)

(ii) Period of reporting

19/10/2022 to
21/10/2022
(up to 5.30 pm)
(i) Display of Third Round allotment list (Conversion) 28/10/2022
(After 5.30 pm)

(ii) Period of reporting

29/10/2022 to
31/10/2022
(up to 5.30 pm)

9
Period for submission of original documents and required fees
by candidates in concern college admitted through online
admission allotment round

29/10/2022 to
01/11/2022
(Up to 5.30 pm)
10 Display of Vacancy positions for centerwise centralised round 02/11/2022
11 Centerwise Centralised Admission process for vacant seats.

04/11/2022 to
09/11/2022 Date Percentage/Percentile in merit list

(with weightages)
04/11/2022 95 and above
05/11/2022 85 and above
06/11/2022 75 and above
07/11/2022 65 and above

________________________________________________________________________________________________
State CET Cell, M.S., Mumbai UG PROSPECTUS 2022-23
Sr.
No. Programme Date

08/11/2022 All eligible candidates
09/11/2022 All eligible candidates
(With conversion)

13 Time Table for Filling Institutional Quota
(i) The list of vacant seats college-wise will be displayed on web site 05/11/2022
(ii) Period for Submission of application to respective institute in
person

06/11/2022 to
08/11/2022
(up to 5.30 pm)

(iii) Publication of Merit List / Selection List on the Notice Board of
respective institute and website of respective institute.

09/11/2022
(upto 5.30 pm)

(iv) Last date for selected candidates to report respective institute with
all original documents and Demand Draft of requisite fees for
admission.

10/11/2022 to
11/11/2022
(up to 5.30 pm)

(v) Period for Filling of vacant seats from merit list mentioned in Sr.
No. (iii), if candidates from selection list will not reported in
stipulated time period

12/11/2022 to
14/11/2022
(up to 5.30 pm)
18 Commencement of classes 04/11/2022
19 Cutoff date for Admission 14/11/2022
# Online application can submit after last date and till admission process of institutional
quota (i.e. 14/11/2022). But submitted eligible application in this period is valid for
admission in institutional quota only.