(MHT-CET) महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा: MHT CET 2021 MHT CET 2021

25

परीक्षेचे नाव: महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा-MHT CET 2021

अभ्यासक्रम:

अ.क्र. अभ्यासक्रम
1 तांत्रिक शिक्षण अभ्यासक्रम (B.E/B.Tech/B.Pharmacy/Pharm.D)
2 कृषी अभ्यासक्रम (Agriculture Courses)
3 मत्स्यव्यवसाय विज्ञान / दुग्धशाळा तंत्रज्ञान (Fisheries Science/Dairy Technology courses)

शैक्षणिक पात्रता: 12 वी (विज्ञान) उत्तीर्ण/पात्र किंवा समतुल्य.

वयाची अट: वयाची अट नाही 

Fee: General: 800/-   [SC,ST,VJ/DT-NT(A),NT(B),NT(C),NT(D),OBC,SBC,PWD/EWS: 600/-]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 07 जुलै 2021

परीक्षा: नंतर कळविण्यात येईल. 

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online