प्रमाणपत्रांसाठी खिशात ठेवा फक्त उत्पन्न दाखला ३४ रूपये,जात प्रमाणपत्र प्रतिज्ञापत्रसह 58 रुपये

21

प्रमाणपत्रांसाठी खिशात ठेवा फक्त उत्पन्न दाखला ३४ रूपये,जात प्रमाणपत्र प्रतिज्ञापत्रसह 58 रुपये
शासकीय कार्यालयांमधील हेलपाट्यांमधून मुक्ती; लाचखोरीला लागणार लगाम
रहिवासी उत्पन्न, जातीचादाखला, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्रांसाठी,उत्पन्न,नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र,जात प्रमाणपत्र,30टक्के महिला प्रमाणपत्र,शेतकरी दाखला,ज्येष्ठ नागरीक,रहिवासी दाखला,वारसा दाखला,वय राष्टीयत्व व अधिवास दाखला,पत दाखला प्रमाणपत्र,अल्प भूधारक प्रमाणपत्र,भूमिहीन प्रमाणपत्र पूर्वी शासकीय कार्यालयांमध्ये उबरठे झिजवावे लागायचे. त्यात प्रमाणपत्रांसाठी पाचशे ते हजार रुपये मोजावे लागायचे. मात्र, ‘आपले सरकार’ केंद्रामुळे कागदपत्रांची धावपळ दूर झाली असून, अर्ज सादर केल्यावर तातडीने प्रमाणपत्र मिळत आहे.
विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी वय, राष्ट्रीयत्व, तर ज्येष्ठांना योजनांच्या अर्जासाठी विविध कागदपत्रांची आवश्यकता असते. त्यासाठी तहसील कार्यालयात जावे लागते. उंबरठे झिजवूनही प्रमाणपत्र वेळेत मिळत नव्हते. मात्र, आता तालुक्याती अंदाजे 40’आपले सरकार’ केंद्र कार्यान्वित झाल्याने काही दिवसांतच प्रमाणपत्र मिळत आहे.
५०० रुपये वाचल्याचे समाधान
पूर्वी प्रमाणपत्रांसाठी शासकीय कार्यालयात चकरा माराव्या लागत. टेबलाखालून पैसे दिल्यावर प्रमाणपत्रावर सही होत असे. मात्र, आता अर्ज केल्यावर काही दिवसांतच प्रमाणपत्र मिळत आहे. त्यामुळे ५०० रुपये वाचल्याचे समाधान आहे.
वेळ आणि पैशांची होतेय बचत…..
प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्यावर काही दिवसांतच प्रमाणपत्र मिळत आहे. त्यामुळे वेळ आणि पैशांची बचत होते. विद्यार्थ्यांनाही गैरसोयीला सामोरे जावे लागत नाही. दिलेल्या कालावधीतच प्रमाणपत्र मिळत असल्याने मदत होत आहे.

असा करा अर्ज
आपले सरकार पोर्टलवर ५१ सेवेसाठी आनलाइन अर्ज करता येणार आहेत. यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे आनलाइनच जोडावी लागतील. दिलेल्या मुदतीत अर्जदारास संबंधित कागदपत्र उपलब्ध होतील, काही त्रूटी असल्यास संबंधित अर्जदारास मोबाइल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे कळविण्यात येईल.

या आहेत सेवा महसूल विभाग
वय, राष्ट्रीयत्व, रहिवास, ज्येष्ठ नागरिक, ऐपत दाखला, सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना, अल्पभूधारक दाखला, भूमिहीन शेतमजूर, शेतकरी असल्याचा दाखला, अधिवास, उत्पन्न अशा दाखल्यांसाठी आनलाइन अर्ज करता येतील.

भूमी अभिलेख
मिळकत पत्रिका, औद्योगिक वापर, मोजणी नकाशा व क प्रत पुरविणे, आकारफोड पत्रक तयार करणे, कमी जास्त पत्रक तयार करणे, फेरफार नोंदणी, मिळकत पत्रिकेची पोटविभागणी, विकास परवानगीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे, अकृषिक आकारणीची सनद देणे.

प्रमाणपत्र किती रुपयांत :—प्रमाणपत्रशुल्कउत्पन्न दाखला ३४रूपये,नॉनक्रिमीलेअर प्रतिज्ञापत्रसह 58 रूपये,जातीचा दाखला प्रतिज्ञापत्र सह 58 रूपये,अल्प भूधारक दाखला34रूपये,आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ३४रूपये,,शेतकरी दाखला३४रूपये,
नॉन क्रिमिलेयर दाखला३४रूपये,प्रतिज्ञापत्रसह 58 रूपये,रहिवासी दाखला३४रूपये,ज्येष्ठ नागरिक दाखला 34 रूपये, ३० टक्के महिला आरक्षण ३४रूपयेख्,संजय गांधी योजना३४रूपये भूमिहीन दाखला ३४रूपये