MPSC मार्फत महाराष्ट्र गट-ब व गट-क सयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 [8169 जागा]

57

जाहिरात क्र.: 01/2023

परीक्षेचे नाव: महाराष्ट्र गट-ब आणि गट-क सयुक्त पूर्व परीक्षा 2023

Total: 8169 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव  विभाग  पद संख्या
1 सहायक कक्ष अधिकारी मंत्रालय,MPSC 78
2 राज्य कर निरीक्षक वित्त विभाग 159
3 पोलीस उपनिरीक्षक गृह विभाग 374
4 दुय्यम निबंधक (श्रेणी-1)/मुद्रांक निरीक्षक महसूल व वन विभाग 49
5 दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क गृह विभाग 06
6 तांत्रिक सहाय्यक वित्त विभाग 01
7 कर सहाय्यक वित्त विभाग 468
8 लिपिक-टंकलेखक मंत्रालय व इतर 7034
Total   8169

शैक्षणिक पात्रता: 

 1. पद क्र.1: पदवीधर.
 2. पद क्र.2: पदवीधर.
 3. पद क्र.3: पदवीधर.
 4. पद क्र.4: पदवीधर.
 5. पद क्र.5: पदवीधर.
 6. पद क्र.6: पदवीधर.
 7. पद क्र.7: (i) पदवीधर   (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.
 8. पद क्र.8: (i) पदवीधर   (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.

वयाची अट: 01 मे 2023 रोजी, [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ: 05 वर्षे सूट]

 1. पद क्र.1, 5 & 7: 18 ते 38 वर्षे.
 2. पद क्र.2, 4, 6, & 8: 19 ते 38 वर्षे.
 3. पद क्र.3: 19 ते 31 वर्षे.

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹394/-  [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ: ₹294/-]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 14 फेब्रुवारी 2023 (11:59 PM)

परीक्षा वेळापत्रक: 

 1. पूर्व परीक्षा: 30 एप्रिल 2023
 2. मुख्य परीक्षा: गट-ब: 02 सप्टेंबर 2023, गट-क: 09 सप्टेंबर 2023

परीक्षा केंद्र (पूर्व परीक्षा): महाराष्ट्रातील 37 केंद्र.

अधिकृत वेबसाईट: पाहा