MPSC मार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2022 [1037 जागा]

84

जाहिरात क्र.: 113/2022 ते 116/2022

परीक्षेचे नाव: महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2022

Total: 1037 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव  पद संख्या
1 उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय 06
2 दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क 09
3 कर सहाय्यक, गट-क 481
4 लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क 510
5 लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क 31
Total 1037

शैक्षणिक पात्रता: 

  1. पद क्र.1: अभियांत्रिकी पदवी (स्थापत्य व समतुल्य विषयांव्यतिरिक्त) किंवा तंत्रज्ञानामधील किमान पदविका (डिप्लोमा) किंवा विज्ञान शाखेतील पदवी.
  2. पद क्र.2: पदवीधर.
  3. पद क्र.3: (i) पदवीधर   (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.
  4. पद क्र.4: (i) पदवीधर   (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि.
  5. पद क्र.5: (i) पदवीधर   (ii) इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.

वयाची अट: 01 नोव्हेंबर 2022 रोजी, [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ: 05 वर्षे सूट]

  1. पद क्र.1, 4 & 5: 19 ते 38 वर्षे.
  2. पद क्र.2 & 3: 18 ते 38 वर्षे.

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹544/-  [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ/दिव्यांग: ₹344/-, माजी सैनिक: ₹44/- ]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 11 जानेवारी 2023 (11:59 PM)

परीक्षा वेळापत्रक: 

अ. क्र.  जाहिरात क्र. परीक्षा  तारीख
1 मुख्य परीक्षा 2022, संयुक्त पेपर क्र.1 04 फेब्रुवारी 2023
2 113/2022 पेपर क्र.2- लिपिक-टंकलेखक 11 फेब्रुवारी 2023
3 114/2022 पेपर क्र.2- राज्य उत्पादन शुल्क 25 फेब्रुवारी 2023
4 115/2022 पेपर क्र.2- कर सहाय्यक 04 मार्च 2023
5 116/2022 पेपर क्र.2- उद्योग निरीक्षक 11 मार्च 2023

परीक्षा केंद्र: अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, मुंबई & पुणे

अधिकृत वेबसाईट: पाहा