MPSC मार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 [228 जागा]

60

जाहिरात क्र.: 077/2022

परीक्षेचे नाव: महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022

Total: 228 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव  पद संख्या
1 उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय  06
2 दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क  09
3 कर सहाय्यक, गट-क 114
4 लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क 89
5 लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क 10
Total 228

शैक्षणिक पात्रता: 

  1. पद क्र.1: अभियांत्रिकी पदवी (स्थापत्य व समतुल्य विषयांव्यतिरिक्त) किंवा तंत्रज्ञानामधील किमान पदविका (डिप्लोमा) किंवा विज्ञान शाखेतील पदवी.  
  2. पद क्र.2: पदवीधर. 
  3. पद क्र.3: (i) पदवीधर   (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.
  4. पद क्र.4: (i) पदवीधर   (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि.
  5. पद क्र.5: (i) पदवीधर   (ii) इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.

वयाची अट: 01 नोव्हेंबर 2022 रोजी, [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ: 05 वर्षे सूट]

  1. पद क्र.1, 4 & 5: 19 ते 38 वर्षे.
  2. पद क्र.2 & 3: 18 ते 38 वर्षे.

शारीरिक पात्रता (दुय्यम निरीक्षक): 

पुरुष  महिला
उंची: 165 से.मी उंची: 155 से.मी.
छाती: 79 सेमी व फुगवून 5 सेमी जास्त वजन: 50 कि.ग्रॅ.

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹394/-  [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ/दिव्यांग: ₹294/-, माजी सैनिक: ₹44/- ]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 22 ऑगस्ट 2022 (11:59 PM)

पूर्व परीक्षा: 05 नोव्हेंबर 2022

परीक्षा केंद्र: महाराष्ट्रातील 37 केंद्र.

अधिकृत वेबसाईट: पाहा 

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online   [Starting: 01 ऑगस्ट 2022]