MPSC मार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2021 [1695 जागा] पदवीधर. ,मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.

29

जाहिरात क्र.: 58/2022 ते 62/2022

परीक्षेचे नाव: महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा 2021

Total: 1695 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव  पद संख्या
1 उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय  103
2 दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क  114
3 तांत्रिक सहायक, गट-क, विमा संचालनालय  14
4 कर सहाय्यक, गट-क 285
5 लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क 1077
6 लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क 102
Total 1695

शैक्षणिक पात्रता: 

  1. पद क्र.1: अभियांत्रिकी पदवी (स्थापत्य व समतुल्य विषयांव्यतिरिक्त) किंवा तंत्रज्ञानामधील किमान पदविका (डिप्लोमा) किंवा विज्ञान शाखेतील पदवी.  
  2. पद क्र.2: पदवीधर. 
  3. पद क्र.3: पदवीधर.
  4. पद क्र.4: (i) पदवीधर   (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.
  5. पद क्र.5: (i) पदवीधर   (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि.
  6. पद क्र.6: (i) पदवीधर   (ii) इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.

वयाची अट: 01 एप्रिल 2022 रोजी, [मागासवर्गीय & अनाथ: 05 वर्षे सूट]

  1. पद क्र.1, 5 & 6: 19 ते 38 वर्षे.
  2. पद क्र.2, 3, & 4: 18 ते 38 वर्षे.

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹544/-  [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ/दिव्यांग: ₹344/-, माजी सैनिक: ₹44/- ]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 14 जुलै 2022 (11:59 PM)

परीक्षा वेळापत्रक: