महाडीबीटी (MahaDbt) पोर्टल वर लॉटरी लागली असे करा कागदपत्रे अपलोड

42

शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासह त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा झटपट लाभ देता यावा यासाठी महाडीबीटी पोर्टल सुरू करण्याचे निश्चित करून  करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर गेल्यावर शासनाच्या विविध योजनांची माहिती शेतकऱ्यांना सहज मिळते.

त्यानंतर इच्छूक शेतकरी शासनाच्या कुठल्या योजनेचा लाभ घेवू इच्छित असल्यास त्याला नोंदणी करता येते. एकाच क्लिकवर शासनाच्या विविध योजनांची माहिती शेतकऱ्यांना मिळावी तसेच विविध योजनेचा लाभ घेता यावा या हेतूला केंद्रस्थानी ठेवून शासनाने महाडीबीटी पोर्टल सुरू केले आहे.

सर्वसाधारण पणे अपलोड करण्यासाठी ही कागदपत्र लागतात

लाभार्थी शेतकऱ्यांचे सातबारा, 8अ उतारा   तुमच्या वस्तूच्या बिलाचे कोटेशन,
कांदाचाळ मध्ये निवड झाली असेल तर तुमच्या सातबाऱ्यावर 3 वर्षांपासून कांदा पीक घेत असल्याची नोंद असावी.
सातबारा 8अ प्रत्येक योजनेत सहभागी आहे परंतु बाकीचे कागदपत्र त्या त्या सोडती प्रमाणे अपलोड करावी लागतात.

पण या पोर्टलबाबत प्रभावी जनजागृती करण्याकडे त्यानंतर इच्छूक शेतकरी शासनाच्या कुठल्या योजनेचा लाभ घेवू इच्छित असल्यास त्याला नोंदणी करता येते. नोंदणी करताना शेतकर्याला केवळ आधार कार्ड आणि सातबारा तसेच आठ अ अपलोड करणे क्रमप्राप्त असल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकार्यांकडून सांगण्यात आले.

निवडीनंतर कागदपत्र निवड झालेल्या शेतक-यांना :-

                                                                               आधारकार्ड, सातबारा, आठ अ, खरेदी करावयाच्या कृषी अवजाराचे कोटेशन, मान्यता प्राप्त तपासणी संस्थेचा तपासणी अहवाल, जातीचा दाखला, स्वयं घोषणापत्र, पूर्व संमतीपत्र आदी कागदपत्रे सादर करावे लागणार आहेत हे विषेश.

 

इच्छुक शेतकर्यांनी त्वरीत नोंदणी करावी शेतक-यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. शासनाच्या विविध योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या जिल्ह्यातील शेतक-्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर जावून नोंदणी करावी.

या योजनांच्या लाभासाठी करता येतो ऑनलाईन अर्ज एकाच क्लिकवर महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून शेतक-यांना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना , कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, बिरास मुंडा कृषी क्रांती योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रम, भाऊसाहेब फुडकर फळबाग लागवड योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजना, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना आदीची माहिती मिळत असून त्या योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्जही सादर करता येतो. 

महाडीबीटी पोर्टल वरील सर्व योजना पाहण्यासाठी
येथे क्लिक करात्यांचा एसएमएस आल्यानंतर च आपल्याला उर्वरित डॉउमेन्ट अपलोड करण्यासाठी एक मेसेज येतो, आणि नंतर आपल्या आपल्या महाडीबीटी पोर्टलवर जाऊन आपले डॉक्युमेंट स्कॅन करून दिलेल्या तारखेच्या आत महाडीबीटी पोर्टल वर अपलोड करावी लागतात तरंच यातील अनुदान योजनांचा शेतकऱ्यांना लाभ घेता येतो, म्हणून शेतकऱ्याने वेळेवर डॉक्युमेंट अपलोड करणे आवश्यक असते.