MPSC मार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 [900 जागा] [मुदतवाढ]

43

जाहिरात क्र.: 269/2021

परीक्षेचे नाव: महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021

Total: 900 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव  पद संख्या
1 उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय  103
2 दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क  114
3 तांत्रिक सहायक, गट-क, विमा संचालनालय  14
4 कर सहाय्यक, गट-क 117
5 लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क 473
6 लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क 79
Total 900

शैक्षणिक पात्रता: 

  1. पद क्र.1: अभियांत्रिकी पदवी (स्थापत्य व समतुल्य विषयांव्यतिरिक्त) किंवा तंत्रज्ञानामधील किमान पदविका (डिप्लोमा) किंवा विज्ञान शाखेतील पदवी.  
  2. पद क्र.2: पदवीधर. 
  3. पद क्र.3: पदवीधर.
  4. पद क्र.4: (i) पदवीधर   (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.
  5. पद क्र.5: (i) पदवीधर   (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि.
  6. पद क्र.6: (i) पदवीधर   (ii) इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.

वयाची अट: 01 एप्रिल 2022 रोजी, [मागासवर्गीय & अनाथ: 05 वर्षे सूट]

  1. पद क्र.1, 5 & 6: 19 ते 38 वर्षे.
  2. पद क्र.2, 3, & 4: 18 ते 38 वर्षे.

शारीरिक पात्रता (दुय्यम निरीक्षक): 

पुरुष  महिला
उंची: 165 से.मी उंची: 157 से.मी.
छाती: 79 सेमी व फुगवून 5 सेमी जास्त वजन: 50 कि.ग्रॅ.

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹394/-  [मागासवर्गीय & अनाथ: ₹294/-]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 11 जानेवारी 2022  17 जानेवारी 2022 (11:59 PM)

पूर्व परीक्षा: 03 एप्रिल 2022