कृषिमंत्री दादाजी भुसे जिल्हा दौर्‍यावर

33

चंद्रपूर
राज्याचे कृषी व माजी सैनिक कल्याणमंत्री दादाजी भुसे चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे. मंगळवार, दि. ३0 नोव्हेंबर रोजी सकाळी ९.३0 वाजता मेंढा, ता. सिंदेवाही येथे आगमन व अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या संदर्भात अधिकार्‍यांसमवेत शेतीची पाहणी. सकाळी १0.२0 वाजता विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, सिंदेवाही येथे भेट व पाहणी. सकाळी ११ वाजता तांबेगडी मेंढा, ता. सिंदेवाही येथे आगमन व अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या संदर्भात अधिकार्‍यांसमवेत शेतीची पाहणी. दुपारी १२ वाजता उसेरपार-तुकुम, ता.सावली येथे आगमन व अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या संदर्भात अधिकार्‍यांसमवेत शेतीची पाहणी. दुपारी १२.३0 वाजता पालेबारसा, ता. सावली येथे आगमन व अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या संदर्भात अधिकार्‍यांसमवेत शेतीची पाहणी.

                 दुपारी १.३0 वाजता टेकाडी, ता. मूल येथे आगमन व अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या संदर्भात अधिकार्‍यांसमवेत शेतीची पाहणी. दुपारी १.५0 वाजता चिंमडा, ता.मुल येथे आगमन व अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या संदर्भात शेतीची पाहणी. दुपारी २.१५ वाजता शासकीय विर्शामगृह, मूल येथे आगमन व राखीव. दुपारी ३.१५ वाजता नियोजन भवन, चंद्रपूर येथे आगमन व अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेती परिसराच्या संदर्भात संबंधित अधिकार्‍यांसमवेत आढावा बैठक. सायंकाळी ५ वाजता चंद्रपूर येथून नागपूरकडे प्रयाण.