(MPSC) MPSC मार्फत महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 [666 जागा]

37

महाराष्ट्र राज्य सेवा दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 (Click Here)

 

जाहिरात क्र.: 249/2021

परीक्षेचे नाव: महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021

Total: 666 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव  पद संख्या 
सामान्य प्रशासन विभाग
1 सहाय्यक कक्ष अधिकारी (गट-ब) 100
वित्त विभाग
2 राज्य कर निरीक्षक (गट-ब) 190
गृह विभाग 
3 पोलीस उपनिरीक्षक (गट-ब) 376
Total 666

शैक्षणिक पात्रता: कोणत्याही शाखेतील पदवी.

शारीरिक पात्रता (पोलीस उपनिरीक्षक): 

पुरुष  महिला
ऊंची- 165 से.मी ऊंची- 157 से.मी
छाती- 79 सेमी व फुगवून 5 सेमी जास्त

वयाची अट: [मागासवर्गीय & अनाथ: 05 वर्षे सूट]

  1. पद क्र.1: 01 फेब्रुवारी 2022 रोजी 18 ते 38 वर्षे
  2. पद क्र.2: 01 फेब्रुवारी 2022 रोजी 18 ते 38 वर्षे
  3. पद क्र.3: 01 फेब्रुवारी 2022 रोजी 19 ते 31 वर्षे

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹394/-  [मागासवर्गीय & अनाथ: ₹294/-]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 19 नोव्हेंबर 2021