9 आगष्टला झाडीपट्टीतील कलावंत करणार वडसा येथे रंगकर्मी आंदोलन

69

कोरोनाची दुसरी लाट ओसरताच शासन-प्रशासनाच्या वतीने राज्यात नुकतीच टाळेबंदी मध्ये शीथीलता करन्यात आली..त्यामध्ये प्रामुख्याने व्यापार्यांची प्रतीष्टाने, मॉल, जीम, पार्लर सोबतच अनेक गोष्टी शीथील करन्यात आल्या..पन शीथील करन्यात आलेल्या गोष्टींमध्ये गेल्या कीत्तेक दीवसांपासुन बंद पडलेले थीएटर्स, सांस्कृतीक कार्यक्रम, नाट्यप्रयोग ईत्यादींचा समावेश करन्यात आलेला नाही..त्यामुळे समस्त कलावंतांच्या व्यथा, वेदना शासनापर्यंत पोहचाव्यात, सोबतच राज्यव्यापी होत असलेल्या रंगकर्मी आंदोलनाला पाठींबा म्हनुन झाडीपट्टीतही आंदोलन व्हावे, याकरीता 4 आगष्टला ऑनलाईन सभेचे आयोजन करन्यात आले होते..सभेत प्रमुख ऊपस्थीत जेष्ट कलावंत प्रा.डॉ.शेखर डोंगरे, अनीरुद्ध वनकर, मुकेश गेडाम, हीरालाल पेंटर, परमानंद गहाने, नीतु बुद्धे, ताजुल ऊके, कीरपाल सयाम, यासोबतच अनेक कलावंतांनी आपले वीचार व्यक्त केले..सभेचे सुत्रसंचालन भास्कर पींपळे यांनी केले..येत्या 9 आगष्टला झाडीपट्टीची नाट्यपंढरी मनुन ओळखल्या जानार्या वडसा येथे एक मोठे आंदोलन करावे अशी ऊपस्थीत सर्व कलावंतांनी एकमुखी नीर्णय घेतला..


गेल्या अठरा महीन्यांपासुन टाळेबंदीमुळे झाडीपट्टीतीन नाट्यप्रयोग बंद असल्यामुळे येथील कलावंतांचा रोजगार हीरावला गेला..झाडीपट्टीतील नाटकांच्या भरोश्यावरती कलावंतांसोबतच संगीतकार, नेपथ्यकार, डेकोरेशनवाले, आनी रंगभुमीत काम करनार्या अनेकांचे ऊदरनीर्वाह हे नाट्यप्रयोगावरच अवलंबुन असल्यामुळे आज त्यांच्यावर ऊपासमारीची पाळी आलेली आहे..परंतु शासन-प्रशासनातर्फे त्यांची कुठेही दखल घेन्यात आलेली नाही…
एकीकडे आज सर्वच राजकीय पार्ट्यांचे मोर्चे, मेळावे, आंदोलन, सभा ह्या प्रचंड गर्दीत सुुरु आहेत, परंतु कलावंतांच्या कार्यक्रमांना मात्र परवानगी नाकारन्यात येते..आनी म्हनुन शासनाचे लक्ष वेधन्याकरीता येत्या 9 आगष्टला क्रांतीदिनाचे औचीत्य साधुन संपुर्न महाराष्ट्रातील वीवीध जील्यात “रंगकर्मी आंदोलन” करन्यात येत आहे..आनी त्याच आंदोलनाला प्रतीसाद म्हनुन झाडीपट्टीतील समस्त रंगकर्मींच्या वतीने मौजा वडसा येथे “महाआंदोलन” करन्यात येत आहे..वडसा येथील नाकाडे चौकात सर्व कलावंत एकत्र येऊन शासनाच्या सर्व नीयमांचे पालन करत शांततेत “नाट्यगीरी” करत तहसील कार्यालयाकडे जानार..तहसील कार्यालय परीसरात पोहचल्यानंतर झाडीपट्टीच्या नांदीने आंदोलनाची सुरवात होईल, “टाळेबंदीमुळे कलावंतांच्या व्यथा” या वीषयावरती पथनाट्य, गीतगायन, जेष्ट रंगकर्मींचे मनोगत, त्यानंतर कलावंतांचे एक शीष्टमंडळ मा.तहसीलदार साहेबांची भेट घेऊन त्यांच्यामार्फत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना नीवेदन पाठवन्यात येईल..व त्यानंतर आंदोलनाची सांगता करन्यात येईल..ईत्यादी संपुर्न आंदोलनाचे स्वरुप असेल…
सदर रंगकर्मी आंदोलनाला जास्तीत जास्त कलावंत, संगीतकार, नेपथ्यकार, डेकोरेशनवाले, रंगभुमीचे मॅनेजर, गाडी चालक-मालक तसेच रंगभुमीशी संबंधीत सर्वांनी मोठ्या सख्येने ९ आगष्टला वडसा येथे सकाळी 10 वाजता ऊपस्थीत राहुन आपल्या व्यथा शासनाच्या नीदर्शनात आनाव्या, असे आवाहन झाडीपट्टी रंगकर्मी आंदोलन संघर्ष समीतीच्या वतीने करन्यात आले..